مطالعات زیست محیطی و سامانه اطلاعات مکانی

بخش تخصصی محیط‏‌ زیست گروه کارشناسان ایران به بررسی و انجام خدمات مشاوره‏‌ای، مطالعاتی، پژوهشی و امور نظارت، پایش و بازرسی در زمینه‏ های مختلف محیط‏ زیست می‏ پردازد. این بررسی‌ ها تمام مسائلی  که در حیطه محیط‌‏ زیست وجود دارد را در بر می‌گیرد. با اشاره به اين که گروه کارشناسان ایران يک شرکت دانش‏ بنیان است، دپارتمان محیط‏ زیست تحقیقات و برنامه‏ های آموزشی خود را در زمینه محیط‏ زیست به‏ طور مستمر دنبال مي‏کند.

پرسنل این بخش شامل کارشناسان تمام‌ وقت و مشاوران ارشد پاره‌وقت با تخصص‌های مختلف در حوزه‏ های محیط ‏‌زیست،  منابع طبیعی و سامانه اطلاعات مکانی می‌باشند.

بخش تخصصی محیط زیست، گزارش‏های زیست‏ محیطی توجیهی، اجمالی و تفصیلی پروژه‌های مختلفی را  تهیه کرده و همکاری لازم با کارفرمایان محترم را دارد.

عمده فعالیت‏های این بخش عبارت است از:

 مدیریت و ارزیابی زیست محیطی

 • انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست‏ محیطی(EIA)

 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست‏ محیطی(EMP)

 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامدهای زیست ‏محیطی(SEA)

 • مشاوره و استقرار سیستم‏های مدیریت زیست ‏محیطی(استانداردهای زیست‏ محیطی)

 • انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط‏ زیست

 • طراحی بانک‏های اطلاعاتی و پایگاه داده زیست‏ محیطی

 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی

 

مدیریت پسماند

 • خدمات شناسایی کمی و کیفی پسماندهای شهری، پزشکی، صنعتی و ویژه و روش‏های کنترل، تصفیه و مدیریت دفع

 • تدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی، شهری، بیمارستانی و ویژه

 • خدمات مشاوره‏ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد

 • امکان سنجی و مکان یابی محل های دفن بهداشتی و استقرار واحدهای بازیافت

 

مطالعات GIS/RS

 • مدلسازی انتشار آلاینده‏ های آب، هوا، خاک و صوت با استفاده از نرم ‏افزارهای تخصصی

 • انجام مطالعات مکانیکی و امکان‏ سنجی با استفاده از GIS/RS

 • تهیه بانک‏های اطلاعاتی

 • مطالعات پایش و تعمیرات کاربری ها

 

مطالعات آلودگی زیست‏ محیطی

 • مطالعات سیستم‏های کنترل آلاینده‏ ها

 • تهیه طرح‏های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری

 • نمونه‏ برداری و آنالیز کلیه پارامترها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک

 • شناسایی منابع آلاینده

 • مطالعات آلودگی آب و خاک

 • نمونه‏ برداری و آنالیز کلیه پارامترهای آلاینده آب و خاک