مدیریت بهره‌وری

 تاریخچه محصول

با اينكه تاريخچه بهره‌وري در جهان به بيش از 300 سال مي‌رسد با اين حال عملياتي شدن مفهوم بهره‌وري در اروپا از نيمه دوم قرن بيستم و در ايران از دهه 1370 آغاز مي‌شود. با تصويب ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه كه در آن موضوع تامين 5/2 درصد از 8 درصد متوسط رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 88-1384 از طريق ارتقاء بهره‌وري، يعني استفاده بهتر از سرمايه‌هاي فيزيكي، مادي و انساني، مورد تاكيد قرار گرفته است، موضوع اشاعه فرهنگ بهره‌وري و عملياتي نمودن برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري در كشور را در عصر نوين و جديدي شده است.

 

 

نحوه ارائه خدمات

در ادبيات بهره‌وري در جهان چرخه مديريت بهره‌وري اساس و چارچوب طراحي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري است. ضمن آنكه يك برنامه كامل مديريت بهره‌وري شامل چهار مرحله فوق است با اين حال ارائه خدمات بر حسب نياز سازمان و سطح بهره‌وري آنها مي‌تواند در سطح هر يك از مراحل چهارگانه نيز صورت گيرد. درعين حال نبايستي ناديده گرفته شود كه مرحله تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري و اندازه‌گيري و تحليل آنها از مهمترين مراحل قبل از ورود به مرحله برنامه‌ريزي بهبود بهره‌وري است.

دستاوردهای حاصل از اجرای طرح

طراحي، آموزش، مشاوره و مميزي مديريت بهره‌وري در سازمان‌ها كمك خواهد نمود كه دستاوردهاي زير حاصل گردد:

- كاهش هزينه، زمان انجام كار، مسافت طي شده توسط ارباب رجوع و كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات
- افزايش رضايت مشتري (مصرف كنندگان)، كاركنان، مديران و صاحبان سهام، دولت و جامعه
- افزايش دستمزد كاركنان، سود صاحبان سهام و منافع ملي
- جلوگيري از ضايعات، آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه پايدار
- افزايش كيفيت كالاها و خدمات و كاهش قيمت و زمان تحويل آنها
- ارتقاء سطح رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و بين‌المللي
- حضور موفق‌تر در شرايط ناثبات بازارهاي داخلي و جهاني
- آمادگي بيشتر براي پيوستن به جهاني شدن اقتصاد و تجارت جهاني (WTO)
- ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد سازمان‌ها و از آن طريق كمك به ارتقاء بهره‌وري ملی

 حوزه تحت پوشش محصول

محصول مديريت بهره‌وري، قلمرو و حوزه بسيار وسيعي را در بر مي‌گيرد. از جمله خدمات تحت پوشش اين محصول مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- فرهنگ سازي بهبود بهره‌وري در سازمان، بخش اقتصادي استان و كشور
- برگزاري سمينارهاي آموزشي براي حساس‌سازي مديران و كارشناسان در مورد اهميت و ضرورت ارتقاء بهره‌وري
- برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي، كاربردي براي كارشناسان در زمينه اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري جزئي و كلي
- تعيين و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري كل و جزئي براساس مدل‌هاي مختلف (ارزش افزوده – DEA- مدل‌هاي اقتصاد سنجي)
- برآورد شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) و تحليل عوامل اثرگذار بر آن
- عارضه‌يابي و آسيب‌شناسي مسائل و مشكلات فرا راه ارتقاء بهره‌وري و تهيه گزارش (SWOT)
- شناسايي راهكارهاي ارتقاء دهنده بهره‌وري
- برنامه‌ريزي استراتژيك بهبود بهره‌وري در متوسط مدت (88-1384) و بلند مدت (1404-1384)
- تهيه و تدوين مكانيسم‌ها و سازوكارهاي مديريتي، پايش و اندازه‌گيري، آموزشي و نظارتي براي پشتيباني برنامه‌هاي مديريت بهره‌وري
- معرفي تكنيك‌ها و ابزارهاي ارتقاء بهره‌وري مساعد و سازگار با شرايط سازمانها
- ترازيابي (Bench marking) و تحليل جايگاه بهره‌وري سازمان‌ها
- بكارگيري مدل‌هاي كاهش هزينه، مديريت فرآيند، نظام آراستگي، كاهش ضايعات، افزايش ستانده و ... در قالب استراتژي‌هاي بهبود بهره‌وري
- ساير موضوعات بر حسب نياز و اعلام سازمان‌ها