اخلاق کسب و کار

 فهرست پروژه های مشاوره در زمینه اخلاق كسب و كار

کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است . هدف نهایی این است که کیفیت اخلاقی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

فهرست پروژه‌ها :


اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و پايلوت در شركتهاي :
ايران ياسا
لاستيک بارز
مجتمع صنعتي رفسنجان
دژپاد
انرژي دانا
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمان
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يزد
کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي