پروژه ها

فهرست پروژه های مشاوره مدیریت کیفیت ISO 9001 امروزه استفاده از شيوه هاي نوين مديريتي براي واحدهاي اقتصادي و سازمانها به يك ضرورت انكار ناپذير تبديل شده و ومديريت كيفيت به عنوان مهمترين و فراگيرترين اين شيوه‌ها ، توانسته است با ارائه روشها و الگوهاي مناسب و نو، اين‌گونه سازمانها و...

فهرست پروژه هاي بهبود و اصلاح فرايند اصلاح و بهبود فرآيندهاي كاري در سازمان موثرترين شيوه براي ارتقا بهره‌وري در آنهاست. فهرست پروژه ها : اصلاح و بهبود فرآيندهاي 33 دستگاه اجرايي استان قزوين اصلاح و بهبود فرآيندهاي 20 دستگاه استان قم اصلاح و بهبود فرآيندهاي 10 دستگاه استان زنجان اصلاح...

فهرست پروژه های جایزه ملی کیفیت – جایزه ملی بهره وری – با رویکرد EFQM جايزه ملي كيفيت ايران براساس نتايج ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي متقاضي در رابطه با طراحى، توليد و عرضه محصول و ارائه خدمت و با توجه به معيارهاي مدل اعطا مي شود. فهرست پروژه ها : آب...

 فهرست پروژه هاي استاندارد سازي بر اساس الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت آزمايشگاه پاتوبيلوژي دكتر الهي آزمايشگاه پاتوبيولوژي نيلو...

فهرست پروژه های مشاوره مدیریت کیفیت ISO/TS 29001   اين استاندارد نيازمندي هاي سيستم مديريت كيفيت را براي طراحي, توسعه, توليد, نصب و ارائه خدمات براي صنايع گاز طبيعي, پتروشيمي و نفت مشخص مي كند. هدف اين مشخصات فني, ايجاد يك نظام مديريت كيفيت است كه بتواند بهبود مستمر را ميسر ساخته...

فهرست پروژه های مشاوره مديريت QHSE‌ و IMS بر مبناي استانداردهاي ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود ، منطق استقرار همزمان...

 فهرست پروژه های مشاوره در زمینه مديريت تحول و استراتژي از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. فهرست پروژه ها: باتريسازي...

 فهرست پروژه های مشاوره ISO/IEC 17025 و HACCP آزمايشگاه ميكروبيولوژي مركز سازمان ملی استاندارد ايران – كرج آزمايشگاه هاي كاليبراسيون شركت ارتباطات زير ساخت تهران آزمايشگاه هاي كاليبراسيون صنايع هفتم تير اصفهان آزمايشگاه هاي شركت سيمان سپاهان- اصفهان آزمايشگاه هاي گروه توليدي مهرام آزمايشگاه هاي پژوهشكده اكولوژي آبزيان درياي...

 فهرست پروژه های ISO 22000 و HACCP افزايش تقاضا براي ايمني مواد غذايي در تجارت جهاني، منجر به گرايش صنايع فرآوري مواد غذايي به اجراي سيستم‌هاي مديريت ايمني مواد غذايي بر مبناي HACCP تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني گرديد. فهرست پروژه‌ ها: شركت نار ايران HACCP فرآورده‌هاي غذايي ماني خاورميانه...

 فهرست پروژه های مشاوره در زمینه اخلاق كسب و كار کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است . هدف نهایی این است که کیفیت اخلاقی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد. فهرست پروژه‌ها : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و پايلوت...

فهرست پروژه هاي بهره وری در ادبيات بهره‌وري در جهان چرخه مديريت بهره‌وري اساس و چارچوب طراحي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري است. فهرست پروژه ها : ارتقاي بهره‌وري بخش كشاورزي استان كرمان برگزاري دوره آموزشي ارتقاء بهره‌وري ويژه مروجان، بهره‌وري استان‌هاي تهران، مركزي، قزوين، قم...

فهرست سایر پروژه های مشاوره بيمارستان امام خميني (تهران) - شناخت و ثبت وضعيت موجود و نظارت بر كيفيت مستندات مربوط به فرايندها بخش اورژانس بيمارستان - شناخت كامل بخش اورژانس و پاراكلينيك در چند فرايند كلان پذيرش، ترخيص، بايگاني ، فرايندهاي پارالينيكي، پشتبياني و پرستاري و باليني ، كاهش تصدي...