بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه R&D

مقدمه:


افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمان‌ها را بر آن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر ارائه خدمات اساسي و توانمند‌ي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌ها مي‌باشد.
امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي كسب تكنولوژي نيز تغيير و روش‌هاي جديدي خلق گرديده كه به كشورها و سازمان‌ها امكان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌ دهد.

تحقيق و توسعه R&D چيست ؟


اصطلاح Research and Development-R&D يا همان تحقيق و توسعه طبق نظر موسسه (Organization For Economic Co-Operation and Development) OECD كه متشكل از 30 كشور پيشرفته دنيا است، به معناي فعاليت‌هاي سازنده برخواسته از يك بنياد سيستماتيك است كه هدف آن افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره‌گيري از اين دانش در كاربردهاي جديد است. امروزه گسترش خدمات و طراحي محصولات جديد بيش از پيش به عنوان عامل اصلي و نهايي شركت‌ها مطرح است. در دنياي كسب و كار امروز كه با سرعت سرسام آوري در حال تغيير است، توقف و ايستايي به منزله مرگ تدريجي يك شركت خواهد بود و اين الزام به دليل تغييرات و توسعه مداوم تكنولوژي، وجود رقبا و همچنين تعيين اولويت نياز مشتريان پديد آمده است.R&D جدا از وابستگي مشخصش‌ با توسعه تكنيكي و علمي داراي معناي اقتصادي ويژه نيز است. امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا، سرمايه گذاري براي R&D بازتاب يك حركت سازماني در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهي فعلي و بهبود عملكرد و بازدهي در آينده است. در زمينه تجارت نيز تحقيق و توسعه به معني حركت به سمت آينده روشن و فعاليت‌هاي بلند مدت در دانش و تكنولوژي با استفاده از تحقيقات علمي است.


تاريخچه تحقيق و توسعه در دنيا :


تحقيق و توسعه مفهومي كاملاً جديد است كه از سده بيستم به طور جدي مورد توجه و بحث قرار گرفته است. تا بيش از اين تنها تعداد معدودي از موسسات خصوصي خدماتي از تحقيق و توسعه استفاده مي‌كردند. تا قبل از جنگ جهاني دوم، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي عمدتاً در صنايع نظامي آمريكا، ژاپن و اروپا متمركز بود. در آن سال‌ها مسائل در دو سطح سازماني و ملي از طريق ارائه راهكار و سرمايه‌گذاري بر روي آن حل مي‌‌شد. مؤسسات تحقيقاتي معمولاً كوچك بودند و مديريت آنها نيز پيچيده نبود.

در نتيجه رويارويي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي با ساير عوامل به سادگي انجام مي‌شد. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده امريكا از طريق سرمايه‌گذاري بر روي نتايج به دست آمده از تحقيق و توسعه، به بهبود فزاينده محصولات جديد دست يافت و در واقع از جنگ جهاني دوم تا كنون، تحقيق و توسعه به عنوان عامل اصلي رشد و دگرگوني جوامع صنعتي محسوب مي‌شود. پس مي‌توان به طور خلاصه نتيجه‌گيري كرد كه تحقيق و توسعه در سير تاريخ تكامل و رشد خود سه نسل را طي كرده است.

نسل اول : لابراتوارها يا آزمايشگاه هاي ابتدائي و دانشمندان بودند. در اين مرحله تحقيقات عموماً به صورت فردي انجام مي شد كه منجر به اختراعات و تحولات عظيم مي گرديد.

نسل دوم : واحدهاي تحقيق و توسعه در كارخانجات بودند كه با لابراتوارها تماس تنگاتنگ داشتند در اين دوره كارخانجات با محدوديت بازار و رقابت شديد روبرو بودند. مشخصه اصلي تحقيق و توسعه اين دوره به بعد اين است كه اين سري از تحقيقات تنها در بستر فعاليت خلاق و تكنولوژي هاي مرتبط با محصول و همگام با صنعت مفهوم پيدا مي كردند.

نسل سوم : واحدهاي تحقيق و توسعه اي هستند كه نقش، وظايف و محتواي عملكرد آنها، تحولات نويني پيدا كرده است.
تا قبل از ظهور R&D شركت ها با مشكلاتي چون بالا بودن هزينه هاي توليد و پائين بودن كيفيت و كميت توليدات مواجه بودند كه امروزه به كمك R&D و رفع اين مشكلات قيمت سهام شركت ها نيز افزايش يافته است.

 

 اهداف بخش R&D

 

ضرورت تاسيس بخش R&D :

بخش تحقيق و توسعه گروه كارشناسان ايران كيش با گسترش فعاليت هاي اين گروه در حوزه هاي صنعت، بهداشت و درمان و خدمات دولتي تأسيس شد. تأثير به سزائي كه فعاليت هاي R&D در بهينه سازي عملكرد و بهبود خدمات ارائه شده در پروژه هاي آتي دارد بر ضرورت انجام و توسعه اين فعاليت ها را بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي دهد.

مأموريت بخش R&D :


مأموريت اين بخش، ايجاد بستري مناسب جهت تبيين، برنامه ريزي، هماهنگي اجرا و كنترل فعاليت هاي تحقيقاتي در جهت ارائه راهكار علمي براي حل مسائل گروه در زمينه هاي مختلف است. اين بخش هدايت و فعاليت هاي لازم جهت توسعه و ارائه متدولوژي هاي جديد و تقويت بنياد دانش در سطح گروه را بر عهده داشته و تلاش مي نمايد با بهره گيري از كادري مجرب و مباني علمي موضوعات مورد تحقيق كليه بخش هاي شركت با رويكرد مديريت دانش به پويائي گروه كمك نمايد.اهداف بخش R&D :


هدف به معناي كيفيت يا نقطه مطلوبي است كه فرد يا سازمان در تلاش براي دستيابي به آن است. اين هدف بر اساس درك ضرورت ها، اولويت ها، نيازها و استراتژي ها در چارچوب سازماني معين مي شود. بر اساس تعريف فوق اهداف بخش تحقيق و توسعه گروه كارشناسان ايران عبارت است از :

ارتقاء سطح دانش و فرهنگ از طريق ابتكار و نوآوري
پشتيباني علمي از پروژه هاي جاري از طريق يافتن تئوري ها و مدل هاي روز در كلاس جهاني
يافتن كاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهي هاي جديد
افزايش بهره وري فعاليت هاي انساني
افزايش خوداتكائي در كنار تسهيل و تسريع در انجام امور
افزايش توان رقابتي
ارائه خدمات با كيفيت بالاتر
ارائه محصولات و خدمات جديد
نوآوري متناسب با نياز روز مشترياناهم فعاليت هاي بخش R&D :


جستجو و ارائه متدولوژي هاي جديد در خصوص انجام پروژه‌هاي فعلي، تحقيق در خصوص يك موضوع تخصصي در مورد پروژه هاي فعلي و ارائه استانداردهاي جديد و ...
به روز آوري وب سايت ( قرار دادن منتخب مقالات كاربردي و درس هاي آموخته و .... بر روي سايت)
همكاري با بخش بازاريابي و فروش در شناسايي بازارهاي جديد و تدوين شرح خدمات محصولات مرتبط
همكاري با بخش آموزش از طريق بازنگري ادواري دوره‌هاي آموزشي، طراحي دوره هاي آموزشي جديد و ...
ايجاد نظام مديريت دانش در سطح گروه و ارتقاء روزآمد اين نظام
طراحي، استقرار و ترويج تحقيق و توسعه به عنوان يك ارزش در سطح گروه
اهم فعاليت هاي ساير بخش ها در راستاي تحقق اهداف بخش R&D :
همكاري در خصوص تكميل فرم درس هاي آموخته - آموخته ها
تهيه مقالات كاربردي در خصوص پروژه هاي انجام شده در بخش و ارائه آن به واحد R&D
ارائه نيازها و موضوعات تخصصي در خصوص پروژه ها و دوره هاي آموزشي به بخش R&D