مديریت تحول و استراتژی

 فهرست پروژه های مشاوره در زمینه مديريت تحول و استراتژي

از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود.

فهرست پروژه ها:


باتريسازي نيرو - نظام جامع مديريتي TQM
بانك تجارت - مديريت تحول
سازمان اداري و استخدامي كشور
شركت صنايع كاغذ پارس - برنامه ريزي استراتژيك
صنايع شير ايران
گروه صنايع شهيد جولائي
مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران - استقرار نظام جامع مديريتي TQM
معاونت برنامه ريزي و تدوين استاندارد (موسسه استاندارد)
وزارت دفاع - مشاوره و همكاري در بازنگري و طراحي و طرح ريزي دورنما و خط مشي ها
وزارت نيرو معاونت امور برق و انرژي - جمع اوري اطلاعات و تهيه و تدوين بانك اطلاعات داده - ستانده
شركت خدمات دريايي تايدواترخاورميانه - مديريت تحول
شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا - برنامه ريزي استراتژيك
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - اخلاق كسب و كار
كميته مركزي امداد امام خميني (ره) - ارزيابي عملكرد و سنجش بهره وري
سازمان بنادر و دريانوردي - نظام جامع ارزيابي عملكرد
بانك مركزي ايران - ارزيابي تسهيلات اعطايي بانك