بخش آموزش

در عصر حاضر پیشرفت و توسعه سازمان‏‏‏ ها درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش کارکنان آن‏ها می‏باشد. بدون وجود کارکنان توانمند، سازمان ها قادر به رسیدن به اهداف خود نیستند و آموزش از جمله مهم ترین عواملی است که نقش مهمی در افزایش توانمندی کارکنان ایفا می کند. بنابراین سازمان‏ ها برای اینکه بتوانند کارکنان ماهری را پرورش دهند نیاز به سرمایه‏ گذاری بر روی آموزش کارکنان داشته و این موضوع را باید سرلوحه برنامه‏ های خود قرار دهند. از طرف دیگر فرآیند آموزش نیز زمانی اثر‌بخش خواهد بود که عواملی مانند فرهنگ و ساختارهای مشوق یادگیری، محتوای مفید آموزشی منطبق بر نیازهایِ کارکنان سازمان، برنامه‌ریزی دقیق آموزشی، منابع، امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب، مدرسانِ باتجربه و شیوه‌های مؤثر تدریس و شیوه‌های صحیح ارزیابی تحقق یابند.

 

بر این اساس بخش آموزش گروه کارشناسان ایران با سرپرستی مدير آموزش و تحت نظارت مدیر عامل كليه فعاليت‌هاي مربوط به ارائه خدمات آموزشی را از ديدگاه مطابقت با انتظارات و نيازمندي‌هاي مشتريان و طرف‌هاي ذينفع برنامه‏ ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی مي‌نمايد.

 

حوزه فعاليت بخش آموزش نیز كليه سازمان‏ های حاکمیتی، خدماتی، تولیدی، شركت‌ها، موسسات دولتي و خصوصي است.