مدیریت بهره وری

 تاریخچه محصول

با اينكه تاريخچه بهره‌وري در جهان به بيش از 300 سال مي‌رسد با اين حال عملياتي شدن مفهوم بهره‌وري در اروپا از نيمه دوم قرن بيستم و در ايران از دهه 1370 آغاز مي‌شود. با تصويب ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه كه در آن موضوع تامين 5/2 درصد از 8 درصد متوسط رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 88-1384 از طريق ارتقاء بهره‌وري، يعني استفاده بهتر از سرمايه‌هاي فيزيكي، مادي و انساني، مورد تاكيد قرار گرفته است، موضوع اشاعه فرهنگ بهره‌وري و عملياتي نمودن برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري در كشور را در عصر نوين و جديدي شده است.

 

 

نحوه ارائه خدمات

در ادبيات بهره‌وري در جهان چرخه مديريت بهره‌وري اساس و چارچوب طراحي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري است. ضمن آنكه يك برنامه كامل مديريت بهره‌وري شامل چهار مرحله فوق است با اين حال ارائه خدمات بر حسب نياز سازمان و سطح بهره‌وري آنها مي‌تواند در سطح هر يك از مراحل چهارگانه نيز صورت گيرد. درعين حال نبايستي ناديده گرفته شود كه مرحله تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري و اندازه‌گيري و تحليل آنها از مهمترين مراحل قبل از ورود به مرحله برنامه‌ريزي بهبود بهره‌وري است.

دستاوردهای حاصل از اجرای طرح

طراحي، آموزش، مشاوره و مميزي مديريت بهره‌وري در سازمان‌ها كمك خواهد نمود كه دستاوردهاي زير حاصل گردد:

- كاهش هزينه، زمان انجام كار، مسافت طي شده توسط ارباب رجوع و كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات
- افزايش رضايت مشتري (مصرف كنندگان)، كاركنان، مديران و صاحبان سهام، دولت و جامعه
- افزايش دستمزد كاركنان، سود صاحبان سهام و منافع ملي
- جلوگيري از ضايعات، آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه پايدار
- افزايش كيفيت كالاها و خدمات و كاهش قيمت و زمان تحويل آنها
- ارتقاء سطح رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و بين‌المللي
- حضور موفق‌تر در شرايط ناثبات بازارهاي داخلي و جهاني
- آمادگي بيشتر براي پيوستن به جهاني شدن اقتصاد و تجارت جهاني (WTO)
- ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد سازمان‌ها و از آن طريق كمك به ارتقاء بهره‌وري ملی

 حوزه تحت پوشش محصول

محصول مديريت بهره‌وري، قلمرو و حوزه بسيار وسيعي را در بر مي‌گيرد. از جمله خدمات تحت پوشش اين محصول مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- فرهنگ سازي بهبود بهره‌وري در سازمان، بخش اقتصادي استان و كشور
- برگزاري سمينارهاي آموزشي براي حساس‌سازي مديران و كارشناسان در مورد اهميت و ضرورت ارتقاء بهره‌وري
- برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي، كاربردي براي كارشناسان در زمينه اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري جزئي و كلي
- تعيين و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري كل و جزئي براساس مدل‌هاي مختلف (ارزش افزوده – DEA- مدل‌هاي اقتصاد سنجي)
- برآورد شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) و تحليل عوامل اثرگذار بر آن
- عارضه‌يابي و آسيب‌شناسي مسائل و مشكلات فرا راه ارتقاء بهره‌وري و تهيه گزارش (SWOT)
- شناسايي راهكارهاي ارتقاء دهنده بهره‌وري
- برنامه‌ريزي استراتژيك بهبود بهره‌وري در متوسط مدت (88-1384) و بلند مدت (1404-1384)
- تهيه و تدوين مكانيسم‌ها و سازوكارهاي مديريتي، پايش و اندازه‌گيري، آموزشي و نظارتي براي پشتيباني برنامه‌هاي مديريت بهره‌وري
- معرفي تكنيك‌ها و ابزارهاي ارتقاء بهره‌وري مساعد و سازگار با شرايط سازمانها
- ترازيابي (Bench marking) و تحليل جايگاه بهره‌وري سازمان‌ها
- بكارگيري مدل‌هاي كاهش هزينه، مديريت فرآيند، نظام آراستگي، كاهش ضايعات، افزايش ستانده و ... در قالب استراتژي‌هاي بهبود بهره‌وري
- ساير موضوعات بر حسب نياز و اعلام سازمان‌ها