سازمان بنادر و دریانوردی

آغاز پروژه ملی شناسایی و تعیین عوامل حیاتی موفقیت منتهی به برنامه‏ های اجرایی ۳۰ خدمت معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی شامل:

 1. ثبت کشتی‎ها
 2. صدور گواهینامه‌های فنی ایمنی کشتی ها
 3. صدور مجوز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دریایی
 4. نظارت بر ناوگان تحت پرچم
 5. پهلودهی و جداسازی کشتی‌ها به بنادر
 6. نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دریایی
 7. ارتباطات دریایی(خدمات رادیویی)
 8. کنترل و بازرسی کشتی‌ها
 9. نظارت بر موسسات رده‌بندی
 10. امنیت ناوگان دریایی تحت پرچم
 11. توسعه ناوگان گردشگری دریایی
 12. پیشگیری و مقابله با آآلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها:
 13. اجرای موثر الزامات کنوانسیون‌های مارپل و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی مصوب 1389
 14. دریافت مواد زائد از شناورهای متردد در بنادر کشور
 15. مقابله آلودگی‌های نفتی و مواد شیمیایی در دریا
 16. مدیریت آب توازن کشتی‌ها
 17. جستجو و نجات
 18. نجات شناورها
 19. خارج سازی مغروقه‌ها
 20. لایروبی
 21. هیدروگرافی
 22. اعلامیه‌های دریایی
 23. پیام‌های ایمنی دریانوردی
 24. علائم کمک ناوبری
 25. کنترل ترافیک دریایی
 26. استانداردسازی آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردان
 27. آزمون اسناد شایستگی دریانوردان
 28. بازیافت کشتی‎‌ها
 29. توسعه ارائه خدمات داکینگ
 30. تعامل سازنده با مجامع بین‏‌المللی
 31. امکان‌پذیری استفاده از پرچم دوگانه
 32. هماهنگی بین ارگان‌های دریایی
 33. رسیدگی به سوانح دریایی
 34. ممیزی و نظارت بر مراکز آموزشی دریایی