دریافت گواهینامه سطح اشتهار به کیفیت مجموعه سازه‎های پیش ساخته بتنی شهید ولیزاده