آغاز پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت HSE-MS در شرکت خودرو سرویس شهر

شرکت خودرو سرویس شهر به عنوان یکی از شرکت های تابعه شهرداری تهران می باشد که انواع خدمات و سرویس های خودرویی را به سازمان ها و ارگان ها دولتی و غیردولتی ارائه می نماید.

نظر به تجربه بیش از دو دهه گروه کارشناسان ایران در حوزه سیستم های مدیریتی و فعالیت در شهرداری های کلان شهرها از جمله تهران، قم و اراک و همچنین مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران این گروه طراحی و استقرار سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی را در شرکت خودرو سرویس شهر عهده دار شد.