اخذ گواهینامه ISO9001:2015 در منطقه 5 شهرداری کلانشهر اراک با هدایت و مشاوره گروه کارشناسان ایران